პირველი ელექტრო საპარსი გამოშვებულ იქნა 1927 წელს და ის გახდა ნამდვილი რევოლუცია სახის თმის მოვლის სფეროში. ამ დრომდე წვერს იპარსავდნენ ან სამართებლებით, ან კლასიკური საპარსი პირი-ბრიტვის გამოყენებით, რომლებსაც, მართალია, გააჩნდათ დადებითი მხარეები, როგორიცაა გაპარსვის ხარისხი და კანის გასუფთავება რქოვანა შრისგან, მაგრამ ასევე ახასიათებდათ მთელი რიგი ნაკლოვანებებიც, როგორიცაა: პარსვის პროცესის დიდი ხანგრძლივობა, ჭრილობების მიღების მაღალი რისკი. ასევე, საპარს პირი-ბრიტვებს ესაჭიროებათ საპარსი ქაფი, გელი და ბალზამი, რომელიც ამშვიდებს კანს. ყოველივე ამ ფონზე, ელექტრო საპარსები მიმზიდველად გამოიყურებიან მათი ხმარების სიმარტივის, კომპაქტურობის წყალობით. ასევე, იმის გამოც, რომ არ საჭიროებენ მუდმივად დამატებითი ხელსაწყოების გამოყენებას. სწორედ ამ უპირატესობების გამო შეიყვარა ელექტრო საპარსები მომხმარებლებმა, რომლებიც დიდ დროს ატარებენ გზაში, ვინაიდან მათი მუდმივად თან ტარება არის მეტად მოსახერხებელი. 

კატალოგ Discounter-ში არსებული ელექტრო საპარსების სახეები

ახალი ელექტრო საპარსის არჩევამდე, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს მოდელი და რა ტიპის გსურთ, რომ იყოს იგი.

გაპარსვის მეთოდის მიხედვით, არსებობს ორი სახის ელექტრო საპარსი:

 • როტორული ელექტრო საპარსი. ამ ტექნოლოგიით მზადდებოდა პირველი ელექტრო საპარსები და დიდი ხნის განმავლობაში ის იყო ერთადერთი ტიპი. სინამდვილეში, როტორული ელექტრო საპარსი, ეს არის კორპუსი, რომლის თავზეც განთავსებულია რამდენიმე ფიქსირებული თავაკი. მათ ქვეშ ბრუნავს ფირფიტოვანი დანის პირები. გაპარსვის დროს თმა ხვდება თავაკებში არსებულ უმცირეს ღრიჭოებში და იჭრება დანის პირებით.
 • ბადიანი ელექტრო საპარსი. ამ ტიპის ელექტრო საპარსი გამოიყურება ცოტა განსხვავებულად. მისი ზედა ნაწილი არის წვრილ უჯრიანი ლითონის ბადე, რომლის ქვეშ მოთავსებულია მბრუნავი დანები. ბადის ნახვრეტებში მოხვედრილი თმა წმინდად იჭრება ბრიტვით, ხოლო კანი არის უსაფრთხოდ. 

წარსულში, როტორული საპარსები ითვლებოდა არც თუ ისე წარმატებულად, ვინაიდან ისინი მუშაობისას იყვნენ მეტად ხმაურიანი, ხოლო გაპარსვის შემდეგ კანი ხშირად ღიზიანდებოდა. თუმცა ტექნოლოგიები არ იდგა ადგილზე. თანამედროვე მაღალი ხარისხის როტორული საპარსები კანს ეპყრობიან მაქსიმალური დელიკატურობით, ხოლო უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ექსპლუატაციისას მათი ხმაურის დონე. ბადიანი ელექტროსაპარსები, თავის მხრივ, გამოირჩევიან კომპაქტური ზომით. ისინი პრაქტიკულად არ აღიზიანებენ კანს, ვინაიდან წვერი არ არის უშუალო შეხებაში მჭრელ ნაწილთან, ამასთან, თმების მოჭრის შემდეგ ის მას წვრილ მტვრად აქცევს, რაც მეტად აიოლებს წმენდის პროცესს. ზოგადად, ბადიანი ელექტროსაპარსის, ან, ვიბრაციული პირებიანი საპარსის, როგორც მათ ასევე უწოდებენ, ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ის ადვილად იწმინდება. საკმარისია ბადის მოხსნა და ბრიტვის პირების მტვრისგან გაწმენდა. 

ბადიანი ელექტრო საპარსების ნაკლოვანებებს შორის შეიძლება აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ უხარისხოდ აწყობის, ან კონსტრუქციის მცირე დეფექტების შემთხვევაში გაპარსვის სიწმინდე მნიშვნელოვნად უარესდება. თუმცა, წამყვანი მწარმოებლების, როგორიცაა Braun, Philips და სხვ. წარმოებულ უმეტეს მოდელებში ასეთი დეფექტის აღმოჩენის ალბათობა არის მინიმალური.

ერთ-ერთი პარამეტრი, რომლის მიხედვითაც ასევე შეგიძლიათ შეარჩიოთ ელექტრო საპარსი, არის სახის კანის ტენიანობის შენარჩუნება და ქაფის და გელის გამოყენების შესაძლებლობა:

 • სველი პარსვისთვის. ამ ტიპის ელექტრო საპარსები იძლევა გელის, ქაფის და სხვა საშუალებების გამოყენების შესაძლებლობას, მცირე წვერის პარსვისას. ერთის მხრივ, ელექტრო საპარსით სველი პარსვის პროცესი აბათილებს ამ ტიპის საპარსების მთელ რიგ უპირატესობებს, როგორიცაა კომპაქტურობა და გამოყენების სიმარტივე. მეორეს მხრივ, დაორთქლილი კანი მასზე დატანილი გელით ბევრად უკეთ ექვემდებარება პარსავს, ხოლო კომფორტის დონე კი გაცილებით უფრო მაღალია. მომხმარებლების უმეტესობა ამ ტიპის საპარსებს იყენებს  კლასიკური საპარსი პირი-ბრიტვიდან ელექტრობრიტვაზე გადასვლის გარდამავალ პერიოდში, რათა კანი მიეჩვიოს გაპარსვის ახალ მეთოდს. ასეთი საპარსების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან უპირატესობად შეიძლება ჩაითვალოს კანის ტენიანობის შენარჩუნება. ასეთი ელექტრო მოწყობილობის რეცხვა არის ძალიან იოლი. უბრალოდ ჩამორეცხეთ საპარსი წყლით და დატოვეთ გასაშრობად.
 • მშრალი პარსვისთვის. მხოლოდ მშრალი პარსვისთვის განკუთვნილი ელექტრო საპარსები არის ისეთივე გავრცელებული, როგორც საპარსები სველი პარსვისთვის. ასეთი ელექტრო საპარსების მთავარი უპირატესობა არის ის, რომ ისინი არის მაქსიმალურად მარტივი გამოსაყენებელი და ითვლება იდეალურ ვარიანტად ტურისტებისთვის და იმ პირებისთვის, რომლებიც ხშირად მგზავრობენ. ასეთი საპარსების ერთ-ერთ ნაკლად შეიძლება ჩაითვალოს მათი გაწმენდის მეთოდი. თუ ასეთი საპარსი არ არის აღჭურვილი თვითგამწმენდი საშუალებით, ან ტურბო რეჟიმით, მაშინ უნდა იქნას გამოყენებული სპეციალური ჯაგრისი მყარი წვერებით, რათა საპარსი გაიწმინდოს მასში ჩარჩენილი თმებისგან.

ელექტრო საპარსების მნიშვნელოვანი პარამეტრია - ავტონომიურობა:

 • ელექტრო ქსელში მისაერთებელი - მათი მუშაობისთვის საჭიროა ელექტრო ქსელთან მიერთება;
 • აკუმლატორზე მომუშავე - ავტონომიური ელექტრო საპარსები,  რომლებიც იკვებება ბატარეებით, ან აკუმლატორით.

უმეტეს შემთხვევებში, თანამედროვე მამაკაცები უპირატესობას ანიჭებენ მეორე ტიპის მოწყობილობებს, ვინაიდან აკუმლატორებით მომუშავე საპარსები შეუცვლელი ატრიბუტია იმ მამაკაცებისთვის ვინც დიდ დროს ატარებს მოგზაურობაში, სამსახურებრივ მივლინებაში, თუ ტურისტულ ტურებში. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბევრი მოდელი აღჭურვილია კომბინირებული კვების წყაროებით. ეს ნიშნავს, რომ ელექტრო ქსელის ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში, ელექტრო საპარსს შეუძლია იმუშაოს აკუმლატორის ენერგიის დახარჯვის გარეშე, მაგრამ გზაში მყოფ მამაკაცს შეუძლია გაპარსვა ელექტრო ქსელის გარეშეც. ასეთი საპარსით წვერის პარსვა, ან შესწორება იქცევა წუთიერ საქმედ.

ელექტრო საპარსის სწორი არჩევა

იმისათვის, რომ აირჩიოთ ელექტრო საპარსი და არ შეცდეთ არჩევანში, ჯერ უნდა განსაზღვროთ, თუ როგორი მოწყობილობის ტიპი გსურთ, როგორი  მახასიათებლებით, უნდა გაეცნოთ გამოხმაურებებს Discounter ონლაინ მაღაზიაში და ყოველივე ამის შემდეგ შეუკვეთოთ თქვენთვის ოპტიმალური მოდელი.

ონლაინ მაღაზიის კატალოგში თქვენ იპოვით სხვადასხვა ელექტრო საპარსებს:

 • მამაკაცებისთვის - ის განკუთვნილია წვერის შესასწორებლად, ასევე წვერის სრულად გასაპარსად;
 • ქალბატონებისთვის - ისინი ცვლიან ფეხების ტრადიციულ საპარს ბრიტვებს და განკუთვნილია ბიკინის ზონის დასამუშავებლად. 

ელექტრო საპარსები ასევე კლასიფიცირდება მათი დანიშნულების მიხედვით:

 • სახისთვის - კლასიკური. წვერის, ულვაშის შესაკრეჭი და სახის სრულად გასაპარსი;
 • თმებისთვის - სპეციალური საკრეჭი აპარატი, რომელიც განკუთვნილია თავზე თმის შესაჭრელად;
 • ფეხებისთვის - სპეციალური ელექტრო საპარსი, რომელიც შექმნილია ფეხებიდან თმის ჩამოპარსვის გასაადვილებლად კლასიკური საპარსი პირი-ბრიტვის გამოყენების გარეშე;
 • ბიკინის ზონისთვის - სპეციალური ელექტრო საპარსი ინტიმური ჰიგიენისთვის.

ცალკე ტიპად შეიძლება გაიმიჯნოს ის ელექტრო საპარსები, რომლებშიც დამატებით არის ჩაშენებული ტრიმერი - სპეციალური მოწყობილობა, რომლის საშუალებითაც ხდება ულვაშის შესწორება და წვერისთვის ფორმის მიცემა. ასეთი ელექტრო საპარსები, როგორც წესი, ღირს ოდნავ ძვირი, მაგრამ ისინი გამოირჩევიან მაქსიმალური მრავალფეროვნებითა და მრავალფუნქციურობით.

თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ელექტრო საპარსი საქართველოში, ონლაინ მაღაზია Discounter-ში შეკვეთის განთავსებით. წამყვანი მწარმოებლებისგან მოდელების ფართო არჩევანი, სწრაფი მიწოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ასევე დაბალი ფასები საშუალებას მოგცემთ შეარჩიოთ თქვენთვის ყველაზე შესაფერისი ვარიანტი და დატკბეთ იოლი და კომფორტული გაპარსვით.

წვერსაპარსი PHILIPS QP2721/20
დანაზოგი 40%
249 GEL
149 GEL დანაზოგი: 100 GEL
) Warranty (Months)24 Shaving typeმშრალი/სველი
150 GEL
Shaving typeDry
250 GEL
Shaving typeDry
450 GEL
Shaving typeWet, Dry
899 GEL
Shaving typeWet, Dry
579 GEL
Shaving typeWet, Dry
579 GEL
Shaving typeWet, Dry
839 GEL
Shaving typeDry, Wet
699 GEL
Shaving typeWet, Dry
969 GEL
Shaving typeDry, Wet
839 GEL
Shaving typeWet, Dry
აჩვენე შემდეგი 12 პროდუქტი
ფილტრები
ბრენდი
ფასი

GEL  –  GEL

 • 59GEL
 • 2069GEL
აქცია
მართვის ტიპი
საპარსის ტიპი
დანიშნულება
ფერი